HOME

Welkom op de website van het Expertisecentrum Maatschappijwetenschappen.

Doel van het centrum is het ontwikkelen, bijeenbrengen, delen en toepassen van vakdidactische kennis ten behoeve van het schoolvak Maatschappijwetenschappen. Het expertisecentrum werkt aan vakdidactische producten, voert onderzoek uit, organiseert scholing en geeft advies.

Het expertisecentrum is een afdeling van het Landelijk Expertisecentrum Mens- en Maatschappijvakken.